Pelargónia (Pelargonium sidoides)

Je trváca bylina pochádzajúca z južnej Afriky, kde je tradične používaná.