Hlásenie nežiaducich účinkov a VPOISHLÁSENIE NEŽIADUCICH ÚČINKOV

 

Kvalifikovaná osoba zodpovedná za farmakovigilanciu

doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.

leciva@muller-pharma.cz

miletin@muller-pharma.cz

+420 724 252 186

 

Zástupca kvalifikovanej osoby

Ing. Denisa Pálková

leciva@muller-pharma.cz

palkova@muller-pharma.cz

+420 720 935 682

 

 

 

VEREJNE PRÍSTUPNÁ ODBORNÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA (VPOIS)

Táto sekcia obsahuje informácie o všetkých liečivých prípravkoch spoločnosti Dr. Müller Pharma s.r.o., registrovaných v Slovenskej republike.

Povinnosť zriadiť túto „Verejne prístupnú odbornú informačnú službu – VPOIS“ vyplýva zo Zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach č. 362/2011 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade otázok na konkrétny prípravok spoločnosti Dr. Müller Pharma s.r.o. nás kontaktujte na adrese leciva@muller-pharma.cz.

 

Liečivý prípravok

Súhrn údajov o prípravku
a Príbalová informácia

Diclofenac Dr. Müller Pharma 100 mg čapíky

Aktuálne SmPC a PIL

Diclofenac Dr. Müller Pharma 10 mg/g gél

Aktuálne SmPC a PIL