Liečiva

Sanomux 200 mg šumivé tablety

LIEČIVÝ PRÍPRAVOK

Sanomux 200 mg sa používa na liečbu akútnych a chronických ochorení dýchacích ciest spojených s intenzívnou tvorbou viskózneho hlienu a so sťaženou expektoráciou.
U pacientov s chronickou bronchitídou alebo mukoviscidózou môže podávanie acetylcysteínu profylakticky zamedzovať vzniku bakteriálnych infekcií a znižovať frekvenciu i závažnosť exacerbácií.
Sanomux 200 mg je indikovaný dospelým a deťom od 2 rokov.

Balenie: tento prípravok nie je momentálne na trhu v Slovenskej republike.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.


SmPC a PIL zde